Sinds 1 december moeten alle passagiers die per vliegtuig in Portugal aankomen, bij aankomst een negatieve test op Covid-19 of een herstelcertificaat kunnen overleggen.

In een balans van de eerste zes dagen van deze maatregel om de toename van het aantal gevallen van Covid-19 in te dammen, vertelde het Ministerie van Binnenlandse Administratie (MAI) aan Lusa dat de PSP en de SEF 186.267 passagiers en 1.985 vluchten hebben geïnspecteerd, wat heeft geleid tot 591 administratieve overtredingen.

Van de 591 overtredingen werden er 403 geconstateerd door de PSP, die passagiers van vluchten uit het Schengengebied controleert, en 188 door de SEF, die toezicht houdt op reizigers uit landen buiten het Schengengebied (buiten Europa).

Passagiers van binnenlandse vluchten, kinderen jonger dan 12 jaar en bemanningen zijn vrijgesteld van verplichte tests, PCR of snelle tests.

Volgens het MAI behoren tot de 591 administratieve overtredingen ook zes buitenlanders aan wie de toegang tot het land is geweigerd omdat zij bij aankomst geen test hebben overgelegd, aangezien alleen Portugese burgers en in Portugal verblijvende buitenlanders de test op de luchthaven mogen uitvoeren.

Volgens het MAI werden 21 luchtvaartmaatschappijen beboet omdat zij passagiers hadden vervoerd zonder een negatieve Covid-19-test of een herstelcertificaat, waarbij de meeste van deze maatschappijen mensen uit Europa hadden vervoerd.

Aan de landgrenzen hebben burgers uit landen buiten de Europese Unie en uit EU-landen die als rood of donkerrood worden beschouwd, ook sinds 1 december een negatieve test of een negatief herstelcertificaat nodig om Portugal binnen te komen.

Burgers uit EU-landen die als een laag of matig risico worden beschouwd, moeten een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat bij zich hebben om Portugal binnen te komen.

Tot 6 december hebben de GNR en de Dienst vreemdelingen en grenzen 945 steekproefsgewijze inspecties aan de landgrenzen uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de tests voor Covid-19 werden uitgevoerd, aldus het MAI.

In het kader van deze operaties werden 8.652 lichte voertuigen, handelaars en motorfietsen, 294 voertuigen voor openbaar vervoer en twee treinen geïnspecteerd, wat aanleiding gaf tot 26 administratieve overtredingen wegens het ontbreken van een test- of terugvorderingscertificaat.

Het MAI verklaart ook dat aan de landgrenzen 262 diagnostische tests werden uitgevoerd.