Aan het begin van de week registreerden de gezondheidsautoriteiten in totaal 614 actieve uitbraken van Covid-19, voornamelijk in scholen, dat zijn 40 meer uitbraken dan vorige week.

Uit gegevens van het Directoraat-generaal Gezondheid (DGS) die aan Lusa ter beschikking zijn gesteld, blijkt dat deze 614 actieve uitbraken in contrast staan met het maximumaantal actieve uitbraken dat in februari in het land werd bereikt, toen 921 werden geteld.

Aan het begin van de week (6 december) waren er 378 actieve uitbraken in openbare en particuliere onderwijsinstellingen - scholen, hoger onderwijs, kinderdagverblijven en andere sociale voorzieningen, met 3.082 gevallen van geaccumuleerde covid-19, die betrekking hebben op studenten, professionals en samenwonenden, "waarvan een deel al hersteld zal zijn", voegt de DGS eraan toe.

Op dezelfde datum werden 39 uitbraken geregistreerd in woningen (44 een week eerder), 378 (40 meer) in scholen (openbaar en privé) en 15 in gezondheidsinstellingen (één minder).

Volgens de DGS hebben de 39 in verzorgingstehuizen geregistreerde uitbraken betrekking op 543 gevallen van covid-19, waarvan een deel ook zal zijn hersteld.

In februari registreerde Portugal het hoogste aantal actieve uitbraken in verpleeghuizen, met 405, wat overeenkomt met ongeveer 12 duizend besmette personen.

"De drastische daling in deze context toont het belang aan dat vaccinatie heeft gehad bij het beheersen van de pandemie en het beschermen van de meest kwetsbare bevolking", benadrukt de DGS.