De nationale directeur van de PJ zei dat een honderdtal nieuwe inspecteurs hun opleiding reeds hebben voltooid en dat de instelling "beter in staat zal zijn alle verantwoordelijkheden op zich te nemen in de strijd tegen corruptie".

"Op 10 januari beginnen we met de 44e opleidingscursus voor nog eens 100 nieuwe inspecteurs. Tegen eind 2022 hopen we nog eens 70 functionarissen te hebben om aan deze 200 toe te voegen, in de 45e cursus. Dit is een unieke versterking in de PJ", benadrukte Luís Neves.

De nationale directeur van de PJ benadrukte ook de versterking van de opleiding op gebieden die relevant zijn voor de bestrijding van corruptie en economisch-financiële criminaliteit en legde uit dat "een aanzienlijk deel van de middelen die voortaan aan de instelling zullen worden toegewezen", zal worden besteed aan de bestrijding van corruptie en cybercriminaliteit.

"We gaan de opleiding versnellen op het gebied van bankrecht, overheidsopdrachten, witwassen van geld, het gebruik van offshores, sportrecht, belastingontduiking en het gebruik van cryptocurrencies. Als we het hebben over corruptie en de daarmee samenhangende economisch-financiële criminaliteit, zijn we allemaal slachtoffer", zei hij.