De onderscheiding werd bekendgemaakt tijdens de 24e Algemene Vergadering van de OMT, die plaatsvindt in Madrid.

Dit is het eerste jaar dat deze prijzen worden uitgereikt, met als doel de beste plattelandsbestemmingen ter wereld te onderscheiden en bij te dragen tot de opwaardering van plattelandslocaties en plaatselijke gemeenschappen door middel van toerisme.

Met de toekenning van deze prijzen wil de OMT ook bijdragen aan het vergroten van de zichtbaarheid van de dorpen en de aandacht vestigen op het toeristisch potentieel van deze gebieden, om zo meer bezoekers aan te trekken; de tradities en cultuur van de regio's promoten, hen meer zichtbaarheid en erkenning op internationale schaal geven; de ontwikkeling van de dorpen aanmoedigen door middel van een duurzame aanpak - economisch, sociaal en ecologisch - die transformerend werkt en in overeenstemming is met de doelstellingen van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling; en netwerken tussen de verschillende dorpen op wereldvlak tot stand brengen.

Voor deze eerste editie werden meer dan 170 aanvragen ontvangen, afkomstig uit 75 landen. Portugal heeft zich kandidaat gesteld met drie dorpen, het maximum aantal kandidaturen per land.

Het keurmerk "Best Tourism Village" is drie jaar geldig, waarna het dorp opnieuw zal worden beoordeeld op basis van duurzaamheidsvereisten, zodat het keurmerk kan worden vernieuwd.

Rita Marques, staatssecretaris voor Toerisme, verklaarde: "Toerisme is zonder twijfel een hefboom voor plattelandsontwikkeling. De toekenning van deze prijs is ook een validatie van de nationale strategie voor toerisme, die sinds 2017 een reeks acties ontwikkelt met het oog op het bouwen van duurzaam en innovatief toerisme van de toekomst. En het zijn deze goede praktijken die we op grote schaal toegepast willen zien, zodat Portugal steeds meer een bestemming kan zijn die het hele jaar door, in alle regio's, bezocht kan worden."