De openbare raadpleging over het voorlopige milieubeoordelingsrapport van het programma voor prospectie en exploratie (PPS) eindigt vandaag in de acht potentiële lithiumgebieden die zullen worden onderworpen aan een openbare aanbesteding voor de toekenning van prospectie- en onderzoeksrechten.

Op het portaal "participa.pt" hebben zich 1.168 deelnemers aangemeld voor deze openbare raadpleging, die op 28 september van start is gegaan.

Zero nam deel aan de procedure en verwelkomde het initiatief van de regering, "om een strategische milieubeoordeling te bevorderen die het mogelijk maakt territoriale beperkingen voor de mogelijke exploitatie van minerale hulpbronnen, zoals lithium, vast te stellen en te karakteriseren, een hulpbron die, in het licht van het overgangsklimaat, op dit moment een relevante rol zou kunnen spelen".

Zero was echter van mening dat "de milieueffectbeoordeling verder had moeten gaan, namelijk wat betreft het verband tussen prospectie en onderzoek en de daaropvolgende exploratie", en stelde dat het "op zijn minst zou vereisen dat er een reeks richtsnoeren voor de toekomst zou worden gepresenteerd".

In een verklaring zegt Zero: "Voor exploitatie is de goedkeuring vereist van een milieu-effectbeoordelingsprocedure en een mijnbouwplan, maar voorwaardelijke gunstige besluiten zijn, onbegrijpelijk genoeg, een gangbare praktijk van milieu-instanties, die zich altijd meer bezighouden met het verzoenen en verzachten van alle vastgestelde effecten, dan met het veiligstellen van het algemeen belang".

"Het is in deze context van toegeeflijkheid dat zeer algemene overwegingen worden gemaakt over de gevolgen voor de biodiversiteit, met de presentatie van cijfers over soorten die belangrijk zijn voor het behoud en de vermelding van overlapping van de polygonen met de grenzen van het Natura 2000-netwerk", benadrukten zij.

Zero zei ook dat de beoordeling "een reeks bestaande en belangrijke territoriale strategieën vergeet, zoals de toerismestrategie 2027, volgens welke er lopende investeringen zijn die in strijd zouden kunnen zijn met dit 'nationale plan' voor mijnexploratie".

De vereniging eiste, in het geval dat de regering overgaat tot een internationale aanbesteding voor de toekenning van prospectie- en onderzoeksrechten, "specificaties die de duurzaamheid van de interventiegebieden waarborgen, zullen moeten worden bepaald en nageleefd, waardoor het bestaan van prospectie- en onderzoekssituaties met onaanvaardbare resultaten, zoals die welke zich hebben voorgedaan in Covas do Barroso (Boticas), wordt beperkt".

Voor Zero kan en mag het overheidsbeleid "geen kortetermijnvisie hebben die alleen gebaseerd is op een verkwistend aspect van de geologische hulpbronnen", maar moet het "dichter bij een visie van respect voor duurzaamheid en voor het grondgebied op lange termijn" staan.