In een tijd waarin sommige landen het vaccin tegen Covid-19 verplicht beginnen te stellen, heeft de Portugese regering reeds duidelijk gemaakt dat zij niet van plan is deze maatregel door te zetten.

Uit een door Deco uitgevoerde studie blijkt echter dat de meerderheid van de bevolking zou instemmen met de verplichte vaccinatie van volwassenen, vooral wanneer het gaat om gezondheidswerkers of personen die rechtstreeks met het publiek te maken hebben.

Volgens de studie, die werd uitgevoerd in samenwerking met consumentenverenigingen in Spanje, Italië en België, is 67% van de Portugezen van mening dat het vaccin tegen Covid-19 verplicht zou moeten zijn voor volwassenen. Dit percentage stijgt tot 79% wanneer het gaat om het verplicht vaccineren van gezondheidswerkers en hulpverleners, school- en universiteitspersoneel en werknemers in overheidsdienst.

Onder de 976 respondenten, tussen 18 en 74 jaar, zijn er echter nog enkele twijfels: de vaccinatie van minderjarigen. Op dit punt is slechts 52% van de respondenten voorstander van het verplicht stellen van vaccinatie voor kinderen en jongeren tussen 12 en 17 jaar, en een nog lager percentage (42%) is het eens met de vaccinatieplicht voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Toch "betekent dit niet dat de meeste respondenten tegen verplichte vaccinatie van kinderen en adolescenten zijn", aldus Deco in de studie. Een op de vier Portugezen is het er namelijk noch mee eens noch mee oneens (een van de antwoordmogelijkheden) dat het vaccin verplicht is. Slechts 15 tot 21% van de ondervraagden zegt tegen verplichte vaccinatie van kinderen te zijn.

Afgezien van de verplichte vaccinatie maken de Portugezen zich nog andere zorgen, met name over het tekort aan vaccins en tests in ontwikkelingslanden: zes op de tien ondervraagden die gevaccineerd zijn of een afspraak voor vaccinatie hebben, maken zich zorgen over deze kwesties.