Volgens een persbericht van het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap heeft Portugal gedeeltelijk aan het arrest voldaan door 61 gebieden van communautair belang als speciale beschermingszones aan te wijzen, "maar heeft het nog niet de overeenkomstige beheersplannen, met inbegrip van instandhoudingsdoelstellingen en -maatregelen, vastgesteld".

Portugal heeft nu iets minder dan twee maanden de tijd om op de brief te reageren en de nodige maatregelen te nemen, anders kan Brussel de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie en om financiële sancties vragen.

In het arrest, dat op 5 september 2019 is gewezen na een inbreukprocedure, wordt geoordeeld dat "de Portugese Republiek, door 61 gebieden van communautair belang die door de Europese Commissie bij Beschikking 2004/813/EG van de Commissie van 07 december 2004 [...] zijn erkend, niet als speciale beschermingszones aan te wijzen en door niet de nodige instandhoudingsmaatregelen vast te stellen die voldoen aan de ecologische vereisten van de typen natuurlijke habitats [...], de krachtens de habitatrichtlijn op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen".