Oproepend tot vooruitgang met Lissabon's beloofde Zone met Verminderde Emissies (ZER), benadrukt Zero in een verklaring, dat de stad "op het punt staat opnieuw de grenswaarde te overschrijden voor stikstofdioxide", die uit auto's komt , op de Avenida da Liberdade, "met het risico van een boete van de Europese Unie".

"Na 2020, en voor de eerste keer sinds de inwerkingtreding van de huidige Europese wetgeving inzake luchtkwaliteit, is het station Av. da Liberdade erin geslaagd om te voldoen aan de jaarlijkse grenswaarde van 40 ug/m3 met betrekking tot stikstofdioxide, alles wijst erop dat dit niet zal gebeuren in 2021. Op dit moment bedraagt het jaargemiddelde 40,2 ug/m3 en de waarden sinds oktober" liggen "op niveaus die overeenkomen met praktisch het dubbele van de tussen januari en september van 2021 geregistreerde waarden", schrijft de vereniging.

Zero benadrukt dat er een toenemend aantal "gereduceerde emissiezones" (ZER, die de toegang van de meest vervuilende auto's verhindert) en "nulemissiezones" (ZZE, die de toegang van elke auto verhindert) zijn, momenteel oplopend tot 250, in een groeiende trend die Portugal niet volgt.

Niet alleen worden deze zones door regeringen en lokale autoriteiten in heel Europa beschouwd als "fundamentele instrumenten voor de bescherming van schone lucht in steden en van het klimaat", maar bovendien zijn deze zones met verminderde uitstoot volgens Zero gunstig voor het plaatselijke bedrijfsleven en met name voor de winkels in de kerstperiode.

"In het geval van Madrid zijn met Kerstmis 2018 de gemiddelde uitgaven aan lokale bedrijven met 8,6% gestegen in het gebied dat onder de ZER valt, vergeleken met 3,3% in de stad in het algemeen", luidt de verklaring van de vereniging.

"De gegevens tonen ook aan dat wanneer dergelijk beleid wordt gecombineerd met sterke investeringen in het openbaar vervoer, de resultaten nog positiever zijn" en dat, "in tegenstelling tot wat de gangbare gedachte van winkeleigenaars is, klanten die lopen, fietsen of het openbaar vervoer gebruiken, meestal meer geld uitgeven aan de lokale handel dan automobilisten" verzekert Zero.