Op 24 november werd "de verordening betreffende de bescherming van de consument tegen het aanbieden van producten, goederen of financiële diensten door een persoon of entiteit die deze activiteit niet mag uitoefenen, gepubliceerd", aldus DECO Algarve.

Dit wetsontwerp heeft tot doel de rechten en belangen van de consumenten te verdedigen en te beschermen, rekening houdend met de schadelijke gevolgen voor het financiële, sociale en gezinsleven die kunnen voortvloeien uit het afsluiten van deze leningen.

DECO ontvangt regelmatig klachten van consumenten die het slachtoffer zijn van financiële fraudes door entiteiten die niet bevoegd zijn om dergelijke activiteiten uit te voeren, zoals het lenen van geld en het afsluiten van verzekeringen, en die zijn doorgegeven aan de financiële regelgevende autoriteiten.

DECO somt de nieuwe wijzigingen op die met deze nieuwe verordening zijn doorgevoerd en die zijn opgesteld om dergelijke fraudes te voorkomen. Volgens de vereniging zijn dit de nieuwe vereisten voor de uitoefening van deze activiteiten:

- Algemene verplichting om geen financiële producten, goederen of diensten te publiceren, aan te bieden, te leveren, te verkopen of te verdelen door een persoon of entiteit die dit wettelijk niet mag doen.

- Nieuwe regels voor het adverteren voor financiële producten, goederen en diensten die alleen mogen worden uitgevoerd door entiteiten met een vergunning.

- De financiële regelgevingsinstanties zijn bevoegd om te eisen dat de toegang tot websites, het internetprotocol of het domeinnaamsysteem wordt geblokkeerd of dat bepaalde illegale inhoud wordt verwijderd.

- Er worden mededelingsplichten ingevoerd voor notarissen, advocaten, notariskantoren of kamers van koophandel en industrie - zij moeten deze contracten of dossiers mededelen aan de Bank van Portugal.

- Er wordt een nieuwe verplichting ingevoerd voor onderhandse leningen van meer dan 2.500 euro, waarbij het geleende bedrag moet worden geleverd door middel van een bankinstrument.

- Versterking van de voorlichting van het publiek over de kanalen voor het indienen van klachten over financiële activiteiten zonder vergunning.

Voor meer informatie kunt u terecht op gasdeco.net.