De aanbeveling is gebaseerd op het risico van infectie en verspreiding van die ziekte, veroorzaakt door het nieuwe coronavirus, en daarom raden de autoriteiten "evenementen, feesten en diners die het samenkomen van mensen bevorderen, met onmiddellijke ingang" af.

In het document, gepubliceerd op de website van de Regionale Gezondheidsadministratie van de Algarve (ARS), stelt Ana Cristina Guerreiro dat de "onvoorspelbaarheid van de epidemiologische evolutie van Covid-19 een voortdurende risico-evaluatie impliceert en, afhankelijk van het vastgestelde risiconiveau, de herevaluatie van de ten uitvoer gelegde volksgezondheidsmaatregelen".

"De huidige nationale en regionale epidemiologische situatie met betrekking tot de Covid-19-pandemie wordt gekenmerkt door een hoge mate van onzekerheid, rekening houdend met de dynamiek van de circulatie van verschillende virussen in de wintermaanden en het opduiken van een nieuwe variant van SARS-zorg -CoV-2", zo luidt de verklaring.

Volgens de gezondheidsautoriteit van de Algarve is het risico van overdracht van SARS-CoV-2-infectie bij sociale evenementen met samenscholingen van mensen, nabijheid en fysiek contactgedrag, "reëel en niet uit te sluiten, ongeacht de volledige naleving van alle aanbevolen volksgezondheidsmaatregelen".

"Gevallen/uitbraken die verband houden met sociale evenementen die het samenkomen van mensen bevorderen, blijven zich voordoen, gezien de circulatie van besmette mensen, met of zonder symptomen".

De gezondheidsautoriteit van de Algarve voegt hieraan toe dat het van essentieel belang is dat iedereen die van plan is evenementen te houden tijdens de pandemie, "hoewel binnen de grenzen van het wettelijk kader, het risico afweegt waaraan zij zichzelf en de andere deelnemers blootstellen, met de verantwoordelijkheid om risicobeperkende maatregelen toe te passen en te voldoen aan de normen en aanbevelingen van het Directoraat-generaal Gezondheid [DGS]".