Een van de doelstellingen van het initiatief is "aan de gemeenteraad de onmiddellijke schorsing voor te leggen van de vergunning voor nieuwe inschrijvingen van logiesverstrekkende bedrijven, voor een periode van zes maanden, onverminderd de verlenging ervan voor een gelijke periode, tot de inwerkingtreding van de wijziging van de gemeentelijke verordening inzake lokale logiesverstrekkende bedrijven".

De maatregel zal naar verwachting worden toegepast "in homogene toeristische gebieden, die onder toezicht staan, waar de verhouding tussen het aantal logiesverstrekkende bedrijven en het aantal permanente woningen 2,5% of meer bedraagt, alsmede in de rest van de stad, waar de verhouding tussen het aantal logiesverstrekkende bedrijven en het aantal permanente woningen 2,5% of meer bedraagt, onverminderd de beperking van het aantal registraties van logiesverstrekkende bedrijven.5%, onverminderd de geldende inperkingszones", aldus het voorstel van de door de coalitie "Mais Lisboa" gekozen leden, waarmee wordt voldaan aan de aanbeveling in het verkiezingsprogramma van PS/Livre van 26 september, waarbij de socialist Fernando Medina het voorzitterschap van het college van burgemeester en wethouders verloor van de sociaal-democraat Carlos Moedas.

Een PS-bron verduidelijkte dat het voorstel "bepaalt dat zolang deze discussie gaande is (zes maanden) geen nieuwe vergunningen zullen worden aanvaard in parochies waar het aantal huizen in AL meer dan 2,5% van het woningbestand bedraagt".

"Huidige beperkingen, zoals het verbieden van vergunningen in de zeven historische districten van de stad, blijven van kracht tijdens dit proces," voegden ze eraan toe.