INE wijst er ook op dat het gebrek aan evenwicht in de omvang van de bevolking van beide seksen in het afgelopen decennium is toegenomen, met een verhouding van 90,7 mannen voor elke 100 vrouwen, 0,8 punten minder dan in 2011.

Portugal telt 2.424.122 personen van 65 jaar en ouder en 1.331.396 personen jonger dan 15 jaar. Er zijn ook 5.500.951 mensen tussen 25 en 64 jaar (53,2% van de totale bevolking) en 1.088.333 mensen tussen 15 en 24 jaar (10,5%).

De bevolkingsgroep die de "sterkste daling" kende, waren de mensen tot 15 jaar, die met 15,3% daalden en nu 12,9% van de totale bevolking uitmaken, terwijl de jonge bevolking in de werkende leeftijd (van 15 tot 24 jaar) met 5,1% daalde en de mensen tussen 25 en 64 jaar met 5,7% daalden.

De "dubbele vergrijzing van de bevolking" is dus verergerd door de afname van het aantal jongeren en de toename van het aantal ouderen, aldus het INE.

Momenteel komt de vergrijzingsindex neer op 182 bejaarden voor elke 100 jongeren. Deze indicator is geleidelijk toegenomen: in 2011 waren er 128 jongeren per 100 ouderen, in 2001 waren dat er 102.

Per regio hebben de Alentejo, met een index van 229 ouderen per 100 jongeren, en het Centrum, met 219 per 100, de hoogste vergrijzingspercentages.

"De demografische vergrijzing in Portugal is aanzienlijk blijven toenemen, waardoor de onevenwichtigheden die in het vorige decennium al duidelijk waren, nog duidelijker naar voren komen", aldus het INE.

Het is op de Azoren dat het hoogste percentage van de jongste bevolking wordt aangetroffen, met 14,6% inwoners tot 15 jaar en 11,9% actieve jongeren tussen 15 en 24 jaar, samen met het laagste percentage 65-plussers, dat 16,5% bedraagt.