"De maatregel geldt voor personen van 10 jaar en ouder (behoudens medisch voorschrift) voor toegang, verkeer of verblijf in openbare ruimten en straten wanneer de door de gezondheidsautoriteiten aanbevolen fysieke afstand onpraktisch blijkt", staat te lezen in de verklaring van de uitvoerende macht van Madeira.

Niet-naleving van deze maatregel zal worden bestraft met boetes.