Een van de indicatoren in dit verslag, dat betrekking heeft op de jaren 2019 en 2020, toont aan dat er "net als bij andere sociale fenomenen een aantal misvattingen bestaan over de relatie tussen immigratie en sociale inclusie of sociale bescherming".

Volgens de gegevens in het verslag bedroeg dit positieve saldo 884 miljoen euro in 2019 - "de hoogste waarde ooit bereikt" - en 802,3 miljoen euro in 2020.

Dit komt doordat in de verhouding tussen de bijdragen van buitenlanders en wat zij van het socialezekerheidsstelsel profiteren, immigranten bijdragen met een aanzienlijk hogere waarde dan wat zij terugkrijgen, een "zeer positieve en gunstige verhouding in Portugal".

In 2019 bijvoorbeeld bedroeg deze bijdrage 995,5 miljoen euro, maar ontvingen zij slechts 111,1 miljoen euro aan sociale uitkeringen, wat een positief saldo oplevert van 884 miljoen euro.

In 2020 daalt dit positieve saldo lichtjes tot 802,3 miljoen euro, rekening houdend met het feit dat zij, ondanks een bijdrage van 1.075,2 miljoen euro, 273 miljoen euro aan sociale uitkeringen hebben ontvangen.

Anderzijds wordt in het verslag gesteld dat immigranten "net als in voorgaande jaren" laten zien dat zij over een groter bijdragevermogen beschikken dan de eigen onderdanen, aangezien zij 64 bijdragers per honderd inwoners tellen, tegenover 45 Portugese belastingbetalers per honderd inwoners.

"Buitenlanders hebben, in vergelijking met het totale aantal inwoners in Portugal, nog steeds minder begunstigden van sociale uitkeringen per totaal aantal belastingbetalers: in 2020 is de verhouding in het geval van buitenlanders 52 per 100 belastingbetalers, terwijl de verhouding voor het totale aantal inwoners 83 begunstigden per 100 premiebetalers is", aldus het verslag.

Het verslag toont ook aan dat "immigranten een sleutelrol spelen bij de efficiëntie van de arbeidsmarkten".

Volgens de gegevens in het rapport bereikte Portugal in 2019 het ongekende aantal van 590.348 buitenlanders die in het land woonden (5,7% van het totale aantal inwoners), waarmee een half miljoen buitenlandse inwoners werd overschreden, een cijfer dat in 2020 stijgt tot meer dan 662 duizend .