De vrouw zal, eveneens beslist door een collectief van rechters van de rechtbank van São João Novo, maandelijkse betalingen tot 11.600 euro moeten verrichten aan de Portugese provincie van de Franciscaanse Missionarissen van Onze-Lieve-Vrouw, de instelling die het kindercentrum beheert.

Zij zal ook haar verontschuldigingen moeten aanbieden aan de benadeelde partij.

Het strafbare feit waarvoor zij is veroordeeld, namelijk gekwalificeerde fraude, is gepleegd tussen 2002 en 2004 en is pas in 2007 ontdekt, op een tijdstip waarop de verdachte reeds naar het buitenland was gevlucht en zij is pas in 2021 voor de rechter verschenen.

De verdachte, die thans in Luxemburg woont, waar zij in een kantoor werkt, was vrijgesteld van het bijwonen van de meeste zittingen, waaronder deze om het vonnis voor te lezen.

Een medeplichtige aan de verduistering, aan wie de non het geld overhandigde, stond al in 2014 terecht en werd toen veroordeeld tot vier en een half jaar gevangenisstraf, voorwaardelijk voor eenzelfde periode.

In het proces beweerde de non te zijn verleid door de begunstigde van de verduistering en zei ze tijdens een proceszitting op 10 november dat ze alleen cheques van in totaal 48.000 euro had aangenomen.

De misdrijven waren mogelijk omdat de beklaagde, toen zij verantwoordelijk was voor het secretariaat van het Welzijnscentrum, in het bezit was van blanco cheques, waarbij zij de handtekening van de moeder-overste, die wettelijk verantwoordelijk was voor de rekening, vervalste.