Hoewel bijna de hele bevolking gevaccineerd is, bestaan er nog steeds twijfels over de vaccinatiebewijzen, die verwarrend zijn voor de inwoners van Portugal.

De landen van de Europese Unie hebben een manier goedgekeurd om het verkeer binnen het land en zelfs over de grenzen heen te vergemakkelijken. Gevaccineerden, mensen die hersteld zijn en mensen met een negatieve test op Covid-19 hebben de mogelijkheid een digitaal certificaat te ontvangen dat bewijst dat zij preventief tegen Covid-19 zijn opgetreden.

Vaccinatie certificaat

Het vaccinatiebewijs is een certificaat met een geldigheidsduur van 180 dagen vanaf de uitgifte. Een gevaccineerde burger ontvangt het 14 dagen na de inenting van het antiviraal middel. Het certificaat kan worden verkregen via de mobiele app van SNS24 of het officiële onlineportaal dat te vinden is op www.sns24.gov.pt. De verlenging van het certificaat kan op dezelfde sites worden gedaan, maar op de website van SNS24 wordt geadviseerd het nieuwe certificaat aan te vragen voordat het oude vervalt.

In Portugal worden alleen certificaten als geldig beschouwd die betrekking hebben op mensen die gevaccineerd zijn met antivirale middelen die op de Europese markt zijn toegelaten: Janssen, AstraZeneca, Moderna en Pfizer. De vaccinatievoorschriften verschillen van land tot land, dus het is raadzaam de wetgeving in elk land te controleren, bijvoorbeeld wanneer u op reis gaat.

Een volledig gevaccineerd persoon is iemand die één dosis van een vaccin heeft genomen die dat impliceert, of twee doses van een vaccin waarvan het vaccinatieschema dat voorschrijft. Een uitzondering wordt gemaakt voor mensen die eerder besmet zijn geweest met Covid-19, die slechts één dosis van een vaccin met een tweedosis-vaccinatieschema toegediend krijgen.

Boosters

Momenteel krijgt een bepaald deel van de bevolking de derde dosis als booster. In dat geval moet het certificaat 14 dagen na de toediening van de derde dosis worden bijgewerkt. Tot die tijd blijft het certificaat geldig waarop vermeld staat dat twee doses zijn toegediend, of één, volgens het vaccinatieschema. Wie gevaccineerd is met de derde dosis, moet zijn certificaat aanvragen via de SNS 24-app of de officiële website. Als er beperkingen zijn, moeten mensen contact opnemen met SNS 24, via telefoonnummer 808 24 24 24 en kiezen voor optie 5.

Als de persoon nog niet gevaccineerd is, maar wel van plan is de eerste dosis te nemen, is dat nog steeds mogelijk. Hoewel het Open Huis-regime alleen beschikbaar is voor mensen ouder dan 75 jaar voor de derde dosis of griepvaccinatie, kan via het SNS24-portaal een digitaal kaartje worden aangevraagd waarmee een inenting in een vaccinatiecentrum wordt gepland. Het kaartje moet worden aangevraagd op de dag dat de persoon zich wil laten vaccineren.