"Het was zeer bemoedigend om de herstructureringsplannen te zien die voor TAP zijn uitgestippeld. Ik denk dat het bedrijf op lange termijn levensvatbaar is", verklaarde Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie en bevoegd inzake mededinging.

Tijdens een persconferentie in Brussel over de nieuwe richtsnoeren inzake staatssteun voor klimaat, milieu en energie werd de ambtenaar gevraagd naar het herstructureringsplan voor TAP en verzekerde zij dat de communautaire uitvoerende macht "momenteel hard werkt aan een besluit deze week".

"De publieke steun voor TAP is vrij groot en om de concurrentievervalsing te verzachten, heeft TAP ook enkele compromissen aanvaard", zei Margrethe Vestager.

De regering heeft de Europese Commissie een jaar geleden het herstructureringsplan voor TAP overhandigd, nadat zij in de tussentijd maatregelen had genomen zoals de inkrimping van het personeelsbestand.

Nadat de Europese Commissie op 10 juni 2020 staatssteun van maximaal 1.200 miljoen euro aan TAP had goedgekeurd, had het bedrijf zes maanden de tijd om een herstructureringsplan in te dienen dat Brussel ervan overtuigt dat het bedrijf in de toekomst levensvatbaar is.

In augustus van dit jaar gaf de Europese Commissie toe dat zij vreesde dat de herstructureringssteun van 3.200 miljoen euro aan TAP in strijd zou zijn met de mededingingsregels, een klacht die door andere luchtvaartmaatschappijen zoals Ryanair is herhaald.

Brussel zei ook te betwijfelen of de steun van 3.200 miljoen euro de levensvatbaarheid van de maatschappij überhaupt zal garanderen, hoewel het erkent dat het belangrijk is dat de Portugese staat de luchtvaartmaatschappij redt.