"Merk op dat de zelftests... hun betrouwbaarheid zeer laag is", zei Miguel Guimarães, in een gesprek met Lusa, eraan herinnerend dat "er al verschillende studies over zijn".

De Orde kan daarom geen zelftesten aanbevelen. "Snelle antigeentesten, ja [zelftesten zijn ook snelle antigeentesten], maar ze worden gedaan door degenen die weten hoe ze het moeten doen, en dat is dat ze betrouwbaar moeten zijn, want anders doen we alsof we testen doen en de testen zijn nutteloos en ze zijn geldverspilling", benadrukte hij.

De voorzitter beklemtoonde dat het belangrijk is dat de tests door gekwalificeerde vakmensen worden uitgevoerd.

Hij voegde eraan toe dat "het van cruciaal belang is dat de snelle antigeentests binnen de laatste 24 uur worden uitgevoerd" - d.w.z. slechts één dag voor de gebeurtenis waarop zij betrekking hebben. Dit komt omdat Omicron "een veel besmettelijker variant" is, aldus de arts.

Hij benadrukte de noodzaak om de beschikbaarheid van tests te versterken: "Er was en is een zeker gebrek aan tests in Portugal," gaf hij toe: "Het is moeilijk geweest om tests uit te voeren omdat de tests niet op tijd besteld waren," wees hij erop.

"We zullen de beschikbaarheid moeten vergroten. Deze beschikbaarheid kan worden verhoogd voor verschillende locaties, en kan uiteindelijk zelfs worden verhoogd voor andere soorten centra, die ook tests kunnen uitvoeren, naast apotheken", geeft de voorzitter toe, zelfs in overweging nemend dat apotheken het "belangrijkste wapen" zijn voor de tests, omdat "zij overal aanwezig zijn" en "zij dicht bij de mensen staan".