In een verklaring zegt Algar dat het project, dat in het vierde kwartaal van dit jaar van start is gegaan, betrekking heeft op bepaalde gebieden in de gemeenten Faro (Quinta do Eucalipto en Gambelas), Loulé (Santa Catarina en Goncinha) en Lagos (Montinhos da Luz), waarbij het in totaal om ongeveer 1.500 woningen gaat.

"Daartoe worden per woning drie containers uitgedeeld, met deksels van verschillende kleuren, die de gezinnen bij de deur van hun huis moeten plaatsen, zodat het afval op bepaalde dagen wordt opgehaald", aldus de nota.

Volgens het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking en terugwinning van afval in de 16 gemeenten van de Algarve, is het RECICLA+-project gericht op de inzameling van de huishoudelijke stroom van papier en karton, plastic en metalen en glazen verpakkingen.

Op plaatsen waar containers huis-aan-huis worden verspreid, zullen geen gemeenschappelijke recyclagepunten meer beschikbaar zijn; deze zullen in de gemeente worden verplaatst, op locaties die vooraf tussen de gemeenten en Algar zijn overeengekomen.

Het project is begonnen in "gebieden die voornamelijk bestaan uit eengezinswoningen", voegt het bedrijf eraan toe, en merkt op dat het initiatief informatie, bewustmaking en distributie van recyclingcontainers omvat.

Het afval moet direct in de containers worden geplaatst, zonder zakken, en als verkeerd geplaatst afval wordt gedetecteerd, "zal de inzameling ervan niet worden uitgevoerd en de burger zal worden geïnformeerd over de respectieve reden, door middel van een sticker die op de container wordt geplakt", zegt Algar.

"Elke container is gekoppeld aan een woning, via de nummering van de apparatuur, waardoor in de toekomst de hoeveelheid geproduceerd gescheiden afval kan worden gemeten en, uiteindelijk, kan worden vertaald in besparingen op de rekening, waarbij degenen die hun afval het beste beheren worden beloond".