De toegang tot restaurants tijdens oudejaarsavond is afhankelijk van de overlegging van een negatief Covid-19-testresultaat, of de uitvoering van een zelftest bij binnenkomst.

Volgens de door de DGS bijgewerkte richtsnoeren is de toegang voor maaltijden in restaurants en soortgelijke inrichtingen die op 30 en 31 december en op 1 januari niet bij wet of bestuursrecht zijn gesloten, afhankelijk van de overlegging van een bewijs van een negatieve Covid-19-testuitslag of van een op dat ogenblik uitgevoerde zelftest.

De DGS geeft aan dat de eis om een bewijs van test voor te leggen niet geldt voor klanten op open terrassen, noch voor "de toegang van deze burgers binnen de inrichting met het oog op de toegang tot gemeenschappelijke diensten, namelijk de toegang tot sanitaire voorzieningen en betalingssystemen (met inbegrip van de betaling en afhaling van maaltijden in een afhaaldienst)".

Degenen die een digitaal herstelcertificaat hebben, zijn ook vrijgesteld van het afleggen van een test.

De richtsnoeren geven ook aan dat deze inrichtingen in de ingangen zichtbaar de preventie- en infectiebestrijdingsmaatregelen moeten aanbrengen die de klanten moeten volgen, met name het verplichte gebruik van een masker wanneer zij niet eten of zich niet in de ruimte verplaatsen, het respecteren van de fysieke afstand tussen mensen, het naleven van de ademhalingsetiquette en het wassen of desinfecteren van de handen.

De DGS-richtsnoeren bepalen ook dat deze inrichtingen hun specifieke rampenplan voor Covid-19 moeten opstellen en/of bijwerken, en bevelen ook het "minimalistische gebruik van ontsmette decoratieve elementen in ruimten aan, met het oog op een groter gemak op de werkplek voor wassen, hygiëne en ontsmetting van oppervlakken".

Ook wordt geadviseerd te zorgen voor "een goede ventilatie van de ruimten, bij voorkeur met natuurlijke ventilatie, door het openen van deuren of ramen".

Restaurants moeten ook "overwegen om meeneemdiensten aan te bieden/te gebruiken" en dispensers met handdesinfecterende middelen bij de ingang en op andere handige en toegankelijke plekken plaatsen.