Volgens gegevens van Eurostat verkocht vorig jaar 22% van de bedrijven in de Europese Unie (EU) producten of diensten via het internet, en voor 19% van hen was ten minste 1% van de totale omzet afkomstig van onlinekanalen.

In vergelijking met 2019 is het aantal bedrijven dat gebruik maakt van e-handel met één procentpunt gestegen (in het jaar voor de pandemie verkocht 21% online) en in vergelijking met 2010 bedroeg de stijging zes procentpunten (in dat jaar was het percentage 13%).

"De gestage groei van de e-verkoop in veel landen is versterkt door de pandemie en de beperkingen op het verkeer [van personen], die klanten en bedrijven ertoe hebben aangezet meer belangstelling te tonen voor onlineverkoop", aldus Eurostat.

Tot de landen met het hoogste percentage bedrijven die via internet verkopen, behoren Ierland (40% van de bedrijven maakt gebruik van e-handel), Denemarken (38%) en Zweden en Litouwen (beide met 36%). Aan de andere kant van de tabel staan Bulgarije en Luxemburg (beide 12%) en Roemenië (13%). Portugal lijkt onder het EU-gemiddelde te zitten, met slechts 17% van de bedrijven die in 2020 online verkopen.

Eurostat geeft aan dat in 19% van de EU-bedrijven met 10 of meer werknemers of vakmensen de internetverkoop ten minste 1% van de totale omzet vertegenwoordigt, een percentage dat sinds 2017 toeneemt.

Bij een analyse van de verschillende lidstaten staat Denemarken bovenaan, met 32% van de bedrijven waar de online verkoop ten minste 1% van de totale omzet vertegenwoordigt. Daarachter volgen Zweden en Ierland, met 34%. Aan de andere kant staan Luxemburg (9%), Bulgarije (10%) en Roemenië (12%). Portugal zit met 16% van de bedrijven in deze situatie opnieuw onder het EU-gemiddelde.