Deze gegevens maken deel uit van het maandelijkse "rode lijnen"-monitoringsverslag voor Covid-19, waaruit ook blijkt dat het risico van overlijden voor in november gediagnosticeerde gevallen, gemeten aan de hand van het sterftecijfer, "drie tot vijf keer lager was bij mensen met een volledig vaccinatieschema in vergelijking met mensen zonder volledig vaccinatieschema".

Bij de bevolking van 80 jaar en ouder, die na de zomer als eersten naar de vaccinatiecentra is teruggeroepen, blijkt uit deze studie van het Directoraat-generaal Volksgezondheid en het Ricardo Jorge-instituut dat de boosterdosis het risico op overlijden door Covid-19 bijna halveert, vergeleken met degenen die "alleen" de twee doses hebben genomen.

Wat het risico van ziekenhuisopname betreft, is de consolidatie van de gegevens over opnames naar vaccinatiestatus pas ongeveer twee maanden na de diagnose mogelijk. Zo blijken tussen 1 en 31 oktober 2021 "gevallen met een volledig vaccinatieschema een risico op ziekenhuisopname te hebben dat ongeveer twee tot zes keer lager is dan niet-gevaccineerde gevallen".