In haar maandelijkse bulletin over de brandstoffen- en LPG-markt stelt de Regulerende Autoriteit voor Energiediensten (ERSE) dat de gemiddelde detailhandelsprijs (PVP) van gewone benzine 95 in november is gestegen tot 1,774 euro per liter, tegen 1,754 euro in oktober en 1,717 euro in september.

"De bijmenging van biobrandstoffen was de post die de grootste variatie (in relatieve en absolute termen) vertoonde ten opzichte van de vorige maand", aldus het verslag, waarin wordt uitgelegd dat "ondanks het feit dat de benzineprijzen op de internationale markt ten opzichte van oktober zijn gedaald, de vrachtwaarde een stijging van de noterings- en vrachtcomponent (+0,8%) van de nationale gemiddelde PVP rechtvaardigde".

Volgens ERSE "komt de grootste component van de PVP overeen met de belastingen, die in november ongeveer 55,2% van de totale benzinerekening uitmaakten, gevolgd door de notering en vracht (30,1%)".

Wat dieselolie betreft, is de PVP in november gestegen tot 1,606 euro per liter (1,582 euro in oktober en 1,514 euro in september), "voornamelijk ingegeven door de componenten van bijmenging van biobrandstoffen en van kosten en marges".

Volgens de regelgevende instantie "bleven de waarden van deze laatste post in overeenstemming met die welke in de periode vóór de pandemie werden geverifieerd".

Ook voor diesel komt "het grootste deel van de door de consument betaalde PVP overeen met de belastingcomponent (50,0%), gevolgd door de waarde van de internationale notering en vracht (32,8%)", aldus het bulletin.

De hypermarkten bleven "de meest concurrerende aanbiedingen" doen voor brandstoffen voor het wegvervoer, gevolgd door de marktdeelnemers in het "low cost"-segment.

Voor diesel lagen de gemiddelde prijzen van de hypermarkten ongeveer 9,5 cent per liter onder het nationale gemiddelde PVP, terwijl dit verschil voor benzine 8,7 cent bedroeg.