Volgens een snelle raming van de toeristische activiteit, vrijgegeven door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE), "registreerde de sector toeristische accommodatie in november 2021 1,5 miljoen gasten en 3,6 miljoen overnachtingen, wat overeenkomt met een stijging van respectievelijk 265,5% en 287,7% (+115,2% en +137,9% in oktober, in dezelfde volgorde)".

In vergelijking met november 2019 daalden het aantal gasten echter met 17% en de overnachtingen met 12,4%.

In de verslagmaand stegen de overnachtingen in hotels (82% van het totaal) met 309,6% (-13,8% ten opzichte van november 2019), terwijl de overnachtingen in lokale logiesverstrekkende bedrijven met 14,8% van het totaal toenamen.

In november was 33,8% van de toeristische logiesverstrekkende bedrijven gesloten of had geen beweging van gasten, een stijging ten opzichte van de 25,3% die in oktober werd geregistreerd.

Volgens de statistische entiteit droeg de interne markt bij met 1,3 miljoen overnachtingen en steeg met 140,1%, maar de externe markten overheersten (gewicht 64,5%), met een totaal van 2,3 miljoen overnachtingen (+486%).

In vergelijking met november 2019 waren er zowel dalingen in de overnachtingen van ingezetenen (-3,4%) als in die van niet-ingezetenen (-16,6%).

In november was de Duitse markt goed voor 15,3% van het totaal aantal overnachtingen van niet-ingezetenen, gevolgd door de Britse (14,1%), Franse (10,2%) en Spaanse (10,0%) markten.

In die maand nam het aantal overnachtingen in alle nationale regio's toe, waarbij de agglomeratie Lissabon 31,4% van de overnachtingen voor haar rekening nam, gevolgd door de Algarve (18,5%), het noorden (17,6%) en Madeira (14,4%).

Tussen januari en november 2021 vertegenwoordigden de overnachtingen van ingezetenen 50,7% van het totaal, aanzienlijk meer dan het in 2019 geverifieerde aandeel van 29,8% van het totaal.

In die periode werden de grootste stijgingen geregistreerd op de Ierse (+199,5%), Poolse (+170,4%), Noord-Amerikaanse (+120,8%) en Zwitserse (+100,7%) markten, terwijl de grootste dalingen werden waargenomen op de Chinese (-63,1%), Canadese (-49,3%), Russische (-31,4%) en Braziliaanse (-22,7%) markten.