Onderzoekers van het Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) keken naar foto's en video's die tussen 2011 en 2020 werden gedeeld op de sociale-mediapagina's van maritiem-toeristische bedrijven en ontdekten dat 16 soorten walvisachtigen aan de kust van de Algarve werden waargenomen, waarvan er twee nog nooit eerder in de regio waren gezien.

De studie is gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke tijdschrift "Frontiers in Marine Science".

Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het "Blue Young Talent"-stageprogramma van CIIMAR met de hulp van het Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve (CCMAR).

Pedro Morais, leider van het onderzoek, zei vandaag dat het voortkwam uit de "behoefte om fundamentele informatie te verkrijgen over de walvisachtigen in de Algarve", namelijk welke soorten er bestaan en welke het meest en het minst voorkomen.

"Dit soort informatie is van essentieel belang voor het ontwikkelen van instandhoudingsmaatregelen, indien deze nodig zijn", aldus de onderzoeker.

Aan de hand van beelden en video's die op Facebook en Instagram werden gedeeld, concludeerde de studie dat er tussen 2011 en 2020 16 verschillende soorten walvisachtigen langs de kust zijn waargenomen, waarvan er twee nog nooit officieel zijn geregistreerd.

"Deze studie toont aan dat sociale netwerken waardevolle informatie bevatten over de biodiversiteit van walvissen en dolfijnen in de Algarve", merkte Pedro Morais op.

Volgens de onderzoeker zijn er nog steeds records van acht soorten in de Algarve die tijdens de studieperiode niet zijn waargenomen.

"Sinds het begin van de registraties zijn er 24 soorten walvisachtigen waargenomen in de Algarve", merkte hij op, eraan toevoegend dat de gewone dolfijn de meest waargenomen soort was en de dwergvinvis de minst zeldzame onder de vijf soorten walvissen die tussen 2011 en 2020 zijn waargenomen.

Ester Dias, een onderzoeker van het centrum van de Universiteit van Porto, legde uit dat de belangrijkste motivatie voor het werk de "schaarste" was aan beschikbare informatie over de biodiversiteit van walvisachtigen in de Algarve.

"Zeven van de 16 soorten die door de maritiem-toeristische bedrijven werden waargenomen, waren nog nooit beschreven in een formele wetenschappelijke publicatie", benadrukte zij.

Luis Afonso, een jonge student van het Blue Young Talent programma van CIIMAR en tevens de auteur van de studie, wees erop dat het onderzoek "het nut aantoont van iets alledaags als sociale netwerken, als een wetenschappelijk instrument dat niet onderschat mag worden".

De onderzoekers zijn van plan de sociale netwerken van maritiem-toeristische bedrijven in de Algarve te blijven volgen om "een update" bij te houden van de soorten die in de regio aanwezig zijn, en de methodologie ook toe te passen op de Afrikaanse kust.