Deze twee maatregelen werden voorgesteld door PS-leider Mariana Vieira da Silva, die de verdeling van het verkiezingsprogramma van de socialisten coördineerde.

"In het nieuwe traject van het nationale minimumloon stellen wij voor dat het zich op een voorspelbare en duurzame gefaseerde wijze ontwikkelt tot ten minste 900 euro in 2026", verklaarde Mariana Vieira da Silva, tevens minister van staat en voorzitterschap, alvorens te spreken over maatregelen voor bedrijven .

"We willen ook in het voorstel opnemen dat we een overeenkomst op middellange termijn zullen maken over het creëren van een adequaat fiscaal kader voor bedrijven", zei ze.

In het PS-document staat dat een socialistische regering "de nodige onderhandelingen zal bevorderen in termen van een sociaal akkoord voor een overeenkomst op middellange termijn (2022/2026) om het inkomen, de lonen en het concurrentievermogen te verbeteren".

Naast de kwestie van het werken aan een evenwicht tussen werk en privéleven, betoogde de socialistische leider dat de lonen gemiddeld genomen sinds 2016 zijn gestegen, hoewel Portugal op dit niveau een lager aandeel van de lonen in het bbp heeft als de vergelijking wordt gemaakt op basis van een gemiddelde van de Europese Unie.

"In de komende vier jaar moeten we verder gaan en moeten we sneller gaan. We willen nu tegen 2026 met 20% groeien, zodat over vier jaar het gewicht van de lonen en de nationale rijkdom identiek zal zijn aan het gemiddelde van de Europese Unie", aldus António Costa.