"De afgelopen jaren is er een exponentiële toename geweest van seismische activiteit in de autonome regio Madeira", aldus Ricardo Lume.

De afgevaardigde herinnerde eraan dat de laatste aardbeving met de grootste magnitude in de archipel werd geregistreerd op 7 maart, met een kracht van 5,3 op de schaal van Richter, op 40 kilometer van Deserta Grande, met een diepte van 4,7 kilometer en "gevoeld werd op het hele eiland Madeira".

Ricardo Lume verklaarde dat "de meerderheid van de bevolking en een groot deel van de infrastructuur niet voorbereid zijn op een sterkere seismische inslag".

De PCP-fractie beveelt de regionale regering aan een actieplan inzake seismische risico's op Madeira op te stellen, de meest kwetsbare bevolkingsgroepen en gebouwen te karakteriseren en specifieke maatregelen voor te bereiden voor de aanpassing of het herstel van openbare gebouwen en uitrusting die van strategisch belang zijn voor de civiele bescherming in situaties waarin aardbevingen een grotere impact hebben.