Volgens het Directoraat-generaal Gezondheid (DGS) wordt met de nieuwe regels ook de isolatie van contacten met een hoog risico teruggebracht tot zeven dagen, maar worden de definities van deze contacten gewijzigd; deze wijzigingen treden echter pas op maandag 10 januari in werking.

Nu worden samenwonenden van een bevestigd geval als contacten met een hoog risico beschouwd, tenzij zij een volledige vaccinatie met een boosterdosis hebben ondergaan. Dat geldt ook voor degenen die wonen of werken in tehuizen of andere reacties gewijd aan bejaarden, therapeutische en sociale inclusiegemeenschappen, alsook in tijdelijke opvangcentra, noodaccommodatie en in het netwerk voor langdurige zorg.

In de DGS is bepaald dat asymptomatische mensen en mensen met milde symptomen zelfcontrole kunnen uitoefenen en niet op de zevende dag getest hoeven te worden om uit de isolatie te komen.

Het DGS geeft aan dat asymptomatische mensen met een positief resultaat zichzelf moeten isoleren, "met onderbreking van de zelfisolatie voor laboratoriumtests, indien geïndiceerd", en een snelle antigeentest voor professioneel gebruik (TRAg) of een moleculaire test (TAAN) kunnen ondergaan.

Na de test (24 tot 48 uur) ontvangen zij een bericht met het ondersteuningsformulier voor het epidemiologisch onderzoek, informatie over de isolatieverklaring en de folder met aanbevelingen en in acht te nemen maatregelen.

De norm bepaalt dat asymptomatische personen ook een zelftest kunnen doen, "indien het niet mogelijk is om binnen 24 uur een TRAg of TAAN uit te voeren" en in dat geval moeten zij contact opnemen met het SNS24, via hetwelk zij het verzoek ontvangen om een TAAN of TRAg (bevestigend) uit te voeren, de informatie betreffende de isolatieverklaring en de folder met aanbevelingen en in acht te nemen maatregelen.

De norm zegt ook dat mensen met een door SARS-CoV-2 bevestigde infectie die op het moment van de diagnose asymptomatisch zijn, geïndiceerd zijn voor zelfzorg en isolatie thuis en dat zij, als zij symptomen krijgen, contact moeten opnemen met SNS24.