Volgens REN - Redes Energéticas Nacionais, komt van de 59 procent van het elektriciteitsverbruik die vorig jaar werd geleverd door energieproductie uit hernieuwbare bronnen, 26 procent overeen met windenergie, 27 procent met waterkracht, 7 procent met biomassa en 3,5 procent met fotovoltaïsche energie.

Hoewel fotovoltaïsche zonne-energie nog steeds de minst belangrijke hernieuwbare energiebron is, wees REN op de sterke groei ervan (37 procent) in vergelijking met het voorgaande jaar.

Wat betreft de 31 procent van het elektriciteitsverbruik die in 2021 door niet-hernieuwbare energieproductie werd geleverd, heeft 29 procent betrekking op steenkool, waarbij de laatste eind november gesloten centrale (Pego, in Abrantes) goed is voor minder dan 2 procent.

De resterende 10 procent komt overeen met import.