De gemeente meldt dat 1.174 nesten werden gesignaleerd, waarvan 269 werden vernietigd door verbranding en 528 werden ingeënt met insecticide.
Vanaf augustus 2021 werd een nieuwe methodologie van interventie in de nesten aangenomen, die werd uitgevoerd door de toepassing van insecticide, waarbij het verbrandingsproces werd verlaten.
"Het was mogelijk om de capaciteit, snelheid en effectiviteit van de interventies te verhogen en overeen te stemmen met het volume van de nestmeldingen," leest de informatie van de gemeente.

Tot eind januari, voegt zij eraan toe, is het platform voor het melden van Aziatische horzelnesten tijdelijk gesloten, maar de interventieteams blijven operationeel, "voor urgente gevallen".


De eerste tekenen van de aanwezigheid van de soort in Portugal verschenen in 2011, maar de situatie verslechterde alleen maar vanaf het einde van het volgende jaar.

De vespa velutina is een Aziatische soort met een natuurlijk verspreidingsgebied over tropische en subtropische gebieden van Noord-India tot Oost-China, Indochina en de Indonesische archipel.