Volgens de maandelijkse werkgelegenheids- en werkloosheidsstatistieken bedroeg het werkloosheidspercentage in november 2021 6,3 procent, 0,1 procentpunt minder dan in de voorgaande maand, evenveel als drie maanden eerder en 0,9 procentpunt minder dan een jaar eerder.

In de verslagmaand daalde het aantal werklozen (326.900) met 0,8 procent ten opzichte van oktober en met 11,1 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2020, na een stijging met 0,6 procent ten opzichte van drie maanden eerder, verduidelijkte de statistische autoriteit.

De werkende bevolking (4.852.800) steeg met 0,3 procent ten opzichte van de voorgaande maand, met 0,4 procent ten opzichte van drie maanden eerder en met 3,1 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De beroepsbevolking (5.179.700) nam ook toe met 0,2 procent ten opzichte van oktober, 0,4 procent ten opzichte van augustus 2021 en 2,1 procent ten opzichte van november 2020.

De niet-actieve bevolking (2.505.400) daarentegen daalde op alle drie de vergelijkingspunten: 0,3 procent ten opzichte van oktober 2021, 0,6 procent ten opzichte van augustus 2021 en 3,7 procent ten opzichte van november 2020.

De onderbenutting van het arbeidspotentieel bedroeg in november 11,7 procent, een waarde die identiek is aan die van de voorgaande maand en 0,6 procentpunt lager is dan drie maanden eerder en 2,3 procentpunt lager dan in dezelfde maand van 2020.