Onze elektriciteitskosten liggen tussen die van Noorwegen, dat het duurst is, en die van Bulgarije, dat de goedkoopste stroom voor de consument heeft. Vergelijken we de kosten met het gemiddelde inkomen, dan gaat Portugal aan kop: 9,8 procent van het jaarsalaris wordt besteed aan elektriciteitsrekeningen.

De goedkoopste elektriciteitsrekening in Europa is te vinden in Bulgarije, waar de gemiddelde kosten per huishouden slechts 306 euro per jaar bedragen - een verschil van 2.161 euro in vergelijking met Noorwegen, dat de duurste energierekening heeft (2.467 euro)! Wanneer dit cijfer wordt vergeleken met het gemiddelde salaris van een Bulgaar (4 224 euro), geven de Bulgaren ongeveer 7,2% van hun jaarsalaris uit aan elektriciteitsrekeningen - met dit cijfer staan zij in de top 10 van alle Europese landen, maar Portugal gaat aan kop met 9,8%.

Met gemiddelde jaarlijkse kosten per huishouden van 983 euro is het Verenigd Koninkrijk met 934 euro per huishouden iets minder duur. Maar, en dat is een grote maar, in het VK vertegenwoordigt elektriciteit slechts 4,4 procent van het gemiddelde jaarinkomen, dat is de helft van de kosten die consumenten in Portugal betalen, 9,6 procent van hun gemiddelde jaarinkomen.

Op de website van de EDP (https://www.edp.com/en/edp-stories/electricity-price-portugal-and-europe) wordt dezelfde vraag gesteld: "Betalen we in Portugal meer voor elektriciteit dan in andere lidstaten van de Europese Unie?

EDP is duidelijk heel gevoelig voor deze bewering van de consumenten, zij gaan verder met te zeggen: "Door deze gegevens meer in detail te bekijken, kunnen we verifiëren dat, als we alleen de energiecomponenten (kosten van elektriciteitsproductie en -verkoop) en de netten (transport en distributie van elektriciteit, van de producenten tot bij u thuis) vergelijken, Portugal op de 16e plaats staat van de 27 EU-landen".

Wat zegt onafhankelijk onderzoek?

Onafhankelijk onderzoek kijkt alleen naar de kosten voor de consument, en houdt geen rekening met vervoer en distributie enz. Laten we eerlijk zijn, we beoordelen alleen wat we betalen, en dat is geen erg bemoedigend cijfer.

Portugal zet duidelijk grote stappen in de richting van zonne-energie en andere groene methoden om stroom te produceren, we zien dat overal zonneparken worden gebouwd. We moeten rekening houden met de kapitaalkosten van deze installaties, maar de zon is gratis, en als de installaties eenmaal operationeel zijn, hebben ze zeer lage onderhoudskosten.

De elektriciteit wordt geprijsd aan €/MWh, de kosten voor de distributeur, zie het als de groothandelsprijs. De duurste stroom wordt geleverd door Portugal, Spanje, Frankrijk, Zwitserland en Nederland. Met uitzondering van Nederland en Zwitserland, hebben deze landen de beste toegang tot 'gratis' stroom, de zon. Griekenland is ongeveer een derde goedkoper, vreemd, het is dezelfde zon die op ongeveer dezelfde sterkte draait.

Als we kijken naar de verschillende manieren om elektriciteit op te wekken, valt één ding op. Als het gaat om kolengestookte generatoren (die Portugal niet meer heeft) moet je rekening houden met de kosten van het delven van kolen, waarvoor veel arbeidskrachten nodig zijn. Voeg daarbij het vervoer naar de centrale en de kosten van de arbeid om de ovens dag en nacht brandende te houden. Arbeidsintensief. Kernenergie is ook zeer kapitaalintensief en heeft hoge arbeids- en onderhoudskosten. Zon en wind zijn gratis, en vergen weinig onderhoud in vergelijking met de alternatieve opwekkingsmethoden.

Portugal profiteert zeker van zijn grote investeringen in de opwekking van zonne- en windenergie. Wat duidelijk is, is dat de consument niet profiteert van de veel goedkopere groene energie.

Zonne-energie, de goedkoopste elektriciteit in de geschiedenis

Volgens de site CrarbonBrief bieden 's werelds beste zonne-energieprogramma's nu de "goedkoopste...elektriciteit in de geschiedenis", waarbij de technologie in de meeste grote landen goedkoper is dan steenkool en gas. Dat blijkt uit de World Energy Outlook 2020 van het Internationaal Energieagentschap.

Volgens de EDP-site "was 2020 een jaar van sterke operationele prestaties, waarbij de trend van de voorgaande jaren werd gevolgd. In vergelijking met 2019 kende de nettowinst een opmerkelijke stijging van 56 procent."

Dat is heel mooi voor EDP en hun aandeelhouders, maar hoe zit het met de consument? EDP profiteert duidelijk van de overstap naar groene energie, maar de consument in Portugal wordt nog steeds 'het vel over de neus gehaald'.

Op de site van EDP staat nog steeds dat zij "zich inzetten om de kwaliteit van het leven van de huidige en toekomstige generaties te verbeteren". Hoe gaan ze dat doen? Kennelijk door 9,6% van het inkomen van de gemiddelde burger te gebruiken om stroom te betalen en tegelijkertijd enorme winsten binnen te harken.

Elektriciteit en gas geliberaliseerd

De Portugese elektriciteitssector is nu bijna volledig geliberaliseerd, als gevolg van:

Implementatie van EU-richtlijnen (zoals Richtlijn 2009/72/EG betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (Elektriciteitsrichtlijn)).

Privatiseringen als gevolg van het financiële bijstandsplan van 2011 tot 2014 en de voorwaarden die zijn opgelegd door het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Commissie.

Nieuwe exploitanten hadden enige tijd nodig om volledige toegang te krijgen tot de levering van elektriciteit en gas, maar er zijn nu verschillende bedrijven die concurreren om u binnen te halen. De bekendste namen, afgezien van EDP zijn Goldenergy, ENDESA en Galp, maar er zijn nu meer dan dertig bedrijven die een verscheidenheid van prijzen en diensten aanbieden. Zelf ben ik overgestapt op Goldenergy en heb besparingen gezien ten opzichte van mijn vorige EDP-rekening. Mensen lijken nogal terughoudend om van EDP af te stappen, misschien omdat ze vrezen dat het geen voordelen oplevert en problematisch is. Uit persoonlijke ervaring zou ik er bij de lezers op willen aandringen om naar de nieuwe particuliere sector te kijken. Mensen haten EDP graag, dus waarom er niet iets aan doen?

Er is een goede prijsvergelijkingssite, https://www.comparamais.pt/, waar u kunt kijken naar mogelijke besparingen. Op dit moment is het alleen in het Portugees, maar Google zal het voor je vertalen. Toen ik veranderde, deden ze alles voor me, annuleerden mijn EDP-rekening, annuleerden mijn EDP-domiciliëring, schakelden me over naar de nieuwe leverancier en handelden alles af.

Misschien bent u huiverig om een deuk in de winst van EDP te slaan, maar de nieuwe particuliere sector doet dat maar al te graag.


Author

Resident in Portugal for 50 years, publishing and writing about Portugal since 1977. Privileged to have seen, firsthand, Portugal progress from a dictatorship (1974) into a stable democracy. 

Paul Luckman