Momenteel bepaalt de wet dat personen die in insolventie gaan gedurende vijf jaar beperkt zijn in hun financiële leven, een periode die nu is teruggebracht tot drie jaar, waarna de periode van toewijzing van het beschikbare inkomen eindigt, waardoor zij worden bevrijd van de resterende schulden.

"Indien de schuldenaar een particulier is, kan hem of haar vrijstelling worden verleend van vorderingen wegens insolventie die tijdens de insolventieprocedure of in de drie jaar na de afsluiting daarvan niet volledig zijn betaald", luidt de in Diário da República gepubliceerde wet.

Naast deze verkorting van de termijn wordt ook voorzien in de mogelijkheid van inbeslagneming of verkoop van activa aan het einde van de liquidatie van de activa van de schuldenaar en na de afsluiting van de insolventieprocedure, met het oog op de levering van de waarde van de activa aan de schuldeisers.