"We moeten de leegstaande gebouwen in gebruik nemen, we moeten de openbare gebouwen gebruiken en we moeten de particuliere gebouwen gebruiken", zei het gemeenteraadslid voor huisvesting van de stad Lissabon.

Volgens Filipa Roseta, die verwees naar gegevens van recente enquêtes, zijn er bijna 48.000 "leegstaande huizen in de gemeente, die niet zijn aangeduid als hoofdwoning of tweede woning, zonder woonfunctie".

"Het is een enorm aantal. Onze opdracht aan de gemeenteraad [van Huisvesting] is te begrijpen hoe we de eigenaars van deze bijna 48.000 huizen gaan uitnodigen om met ons te komen werken ", verklaarde Filipa Roseta.

Het gemeenteraadslid verklaarde, in antwoord op vragen van gemeentelijke afgevaardigden, dat de gemeente "haar werk doet" om "te begrijpen wat deze 48.000 woningen zijn" en was van mening dat de Gemeentelijke Raad voor Huisvesting, die door dit uitvoerend orgaan nieuw leven is ingeblazen, "hiervoor van fundamenteel belang zal zijn" en om "particulieren aan te moedigen hun huizen op de markt te brengen".

"Dit is uiterst belangrijk", meende het PSD-raadslid.

Filipa Roseta herinnerde eraan dat de gemeenteraad van Lissabon 2.000 van deze leegstaande huizen bezit en zei dat het herstel en de plaatsing ervan op de woningmarkt van de stad "de dringende opdracht" en "onmiddellijke verantwoordelijkheid" van de gemeente zijn.