De regering van het eiland heeft besloten "de noodtoestand in de autonome regio Madeira af te kondigen, in de zin van regionaal wetsbesluit nr. Madeira, om redenen van volksgezondheid in het kader van de beheersing van de Covid-19-pandemie", zo luidt de informatie.

In het document wordt erop gewezen dat deze situatie "gevolgen heeft van 00.00 uur op 16 januari 2022 tot 23.59 uur op 31 januari 2022, waarbij de normen voor de beheersing van de pandemie gehandhaafd blijven".

De noodsituatie in deze archipel is van kracht sinds 20 november, toen de uitvoerende macht van de archipel bepaalde dat een negatieve antigeentest en een vaccinatiecertificaat verplicht moesten worden ingediend om toegang te krijgen tot de meeste openbare en particuliere ruimten.

Op 29 december heeft de regering van Madeira ook besloten de periode voor de isolatie van met SARS-CoV-2 besmette asymptomen te verkorten tot vijf dagen.