"Het is waar dat er in Portugal problemen lijken te zijn met het afgeven van certificaten na het toedienen van een boosterdosis. Onze deskundigen staan in contact met de Portugese autoriteiten", aldus een officiële bron van het communautair bestuur in een schriftelijk antwoord aan Lusa.

De informatie komt na klachten van gebruikers die geen toegang kregen tot het certificaat dat getuigt van de toediening van de boosterdosis na een primaire reeks vaccinaties tegen covid-19 (twee doses), zoals de Europese regelgeving sinds eind december voorschrijft.

Het gaat om het digitale certificaat van de EU, dat de (negatieve) test, vaccinatie of genezing van het SARS-CoV-2-virus bewijst, en dat begin juli vorig jaar in de Unie in werking is getreden.

Eind december 2021 kondigde de Europese Commissie aan dat het digitale EU-covid-19-certificaat nu ook informatie over boosterdoses van vaccins zou bevatten en negen maanden geldig zou zijn voor reizen binnen de gemeenschap. Deze laatste maatregel wordt pas begin februari van kracht.

"De boostershots moeten er als volgt uitzien: 3/3 voor een boosterdosis na een primaire vaccinatiereeks van twee doses; 2/1 voor een boosterdosis na een enkele vaccinatie of een dosis van een vaccin van twee doses die aan een herstelde persoon is gegeven.

Volgens de bron van de Europese Commissie is het aan de lidstaten "om de coderingsregels toe te passen en de certificaten te corrigeren als ze anders zijn gecodeerd", en moet alles operationeel zijn tegen 1 februari.

Dit certificaat is in het leven geroepen om het vrije verkeer tijdens de pandemie te vergemakkelijken, maar er waren op dat moment nog geen betrouwbare gegevens beschikbaar over de periode waarin mensen na inenting met de twee doses beschermd zouden zijn, zodat er geen termijnen zijn vastgesteld voor de periode van aanvaarding, met uitzondering van de herstelcertificaten, waarbij het aan de lidstaten is om te bepalen tot wanneer zij de certificaten met betrekking tot inenting in het kader van het reizen aanvaarden.

De nieuwe regels voorzien uitdrukkelijk in een aanvaardingsperiode van negen maanden (vanaf de laatste inenting), aangezien de bescherming door het vaccin na verloop van tijd lijkt af te nemen.

Uit gegevens van Brussel blijkt dat tot nu toe in de EU 1,17 miljard certificaten zijn afgegeven in in totaal 60 landen en gebieden van de vijf continenten die zich al bij het systeem hebben aangesloten.

Deze gratis pas werkt op dezelfde manier als een instapkaart voor reizen, met een QR-code die gemakkelijk door elektronische apparaten kan worden gelezen en in de landstaal van de burger en in het Engels.

Aanvankelijk werd de kaart in het leven geroepen om het vrije verkeer binnen de gemeenschap te vergemakkelijken, maar landen zoals Portugal en andere landen hebben het gebruik ervan uitgebreid voor verificatie in sociale ruimten zoals evenementen en etablissementen.