Volgens adjunct-staatssecretaris voor Communicatie, Hugo Santos Mendes, moeten ook de procedures worden vereenvoudigd. Hij zei dat om de investeringen in digitale technologieën op peil te houden, de regering "het concurrentievermogen" van het land op dit gebied moet blijven verbeteren, en heeft beloofd "de vergunningverlening voor onderzeese kabels die de exclusieve economische zone doorkruisen, te vereenvoudigen en transparanter te maken".