"We bevinden ons nog steeds in een pieksituatie en zodra deze begint af te nemen, zullen we een andere strategie volgen, namelijk de mogelijkheid om gevallen te monitoren zonder wekelijkse massale tests," zei hij.

Miguel Albuquerque benadrukte dat het massaal testen van de bevolking pas zal stoppen wanneer het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen daalt tot minder dan 1.000, anders "zou het geen juiste strategie zijn".

"We zouden deze week de piek moeten bereiken en we zullen wachten tot het aantal begint te dalen om de nieuwe strategie goed te keuren", zei hij, erop wijzend dat het toezicht op de gevallen zal gebeuren via een computersysteem.

Op 20 november 2021 heeft de regering van Madeira (PSD/CDS-PP) de gezamenlijke overlegging van een vaccinatiecertificaat en een negatieve antigeentest voor Covid-19 verplicht gesteld voor de toegang tot de meeste openbare en particuliere inrichtingen en gebouwen, en tegelijkertijd een systeem ingevoerd dat een gratis wekelijkse test voor alle inwoners garandeert.