Ik heb meer dan 20 jaar geïnvesteerd in het overwegen van de kwaliteiten van dat Heilig Hart en in het worden ervan, voordat mijn gaven naar mij terugkeerden. En toen ze naar buiten kwamen, was het omdat ik veel tijd had geïnvesteerd in het overdenken van mijn ware aard als een Goddelijk Wezen, dat ik het grote momentum van mijn Goddelijke Essentie had belichaamd . Toen stond de God in mij mij toe om mijn nieuw gevonden meesterschap en gaven te gebruiken om allen te genezen die de rest van die incarnatie naar mij toe kwamen. En geloof me, ze kwamen met duizenden. Ik maakte mijn Glorieuze Opstijging in het Licht van dat leven, kort na mijn overgang naar de andere kant van de sluier.

Ik koos ervoor om alle wereldse bezigheden in dat leven achter me te laten om de "Enige" te zoeken die voor mij van echte waarde was. Mijn toewijding, mijn vastberadenheid, mijn standvastigheid en mijn onwankelbare geloof dat ik het doel van mijn incarnatie zou bereiken, droegen de vruchten van mijn zoektocht en veranderden de loop van mijn evolutie voor altijd. Aan het einde van dat Leven werd mij mijn Opstijging aangeboden, en ergens daarna werd mij het voorrecht aangeboden om het ambt van de Chohan van de Vlam van Heling voor de planeet te bekleden.

Dit is de kostbare boodschap die ik vandaag aan jullie allen wil overbrengen, dat om een "Meester van het Licht" te worden en jezelf te bevrijden van al je menselijke ketenen en beperkingen een investering in jezelf vereist. Als je eenmaal de leringen of de boeken hebt gevonden die je de inspiratie en de gereedschappen geven om je Ascensie te maken, hoef je niet langer te shoppen voor meer. Je moet je bezighouden met het toepassen van de wijsheid uit het materiaal en de informatie die je al hebt en er je meesterschap mee smeden.

Kom naar ons in de retraites tijdens je slaaptijd. Het zal ons een groot genoegen zijn om je te onderwijzen en je te coachen op de gebieden waarop je afstemmingen moet maken of zwakke punten moet overwinnen. Wij zullen graag deel uitmaken van je ondersteuningsteam op je evolutionaire pad. Wij beschikken over enorme hoeveelheden kennis en waarheid over verschillende onderwerpen, vooral over genezing en wetenschap, die wij graag met u willen delen. Degenen die komen zijn het meest gefascineerd door de informatie en wijsheid die zij kunnen verwerven door onze retraite te bezoeken.

Alle Chohans van de Stralen en de Broederschappen van Licht werken zeer nauw samen met Adama en de Lemurische Broederschap van Telos. In feite zijn zij op innerlijke niveaus al heel lang gidsen en helpers van de mensheid. Voordat velen van ons opstegen, waren de Lemuriërs van Telos onze naaste en meest toegewijde gidsen en spirituele mentoren. Nu hebben wij ons bij hun teams aangesloten en werken wij allen samen voor de wonderbaarlijke en nobele zaak om de mensheid te verheffen naar haar Ascensie in het Licht. Samen zijn wij toegewijd en vastbesloten om de terugkeer van het Leven te manifesteren op de oppervlakte van de planeet zoals het was tijdens de vroegere Grote Gouden Eeuwen.

IK BEN Hilarion, Chohan van de Vijfde Straal, die mijn beker van Liefde en Heling voor jullie houdt. Willen jullie het aannemen? Zult u uw hart en bewustzijn voorbereiden, ijverig en met standvastigheid, om de God in uzelf te ontdekken, de grootsheid van wie u bent en de wonderen die u te wachten staan als u uzelf toelegt op het bereiken van wat wij hebben bereikt? Ben je bereid alles te doen wat nodig is om het te laten gebeuren?

Uit het boek "De Zeven Heilige Vlammen" door Aurelia Louis Jones.

www.mslpublishing.com


De Vijfde Straal - De Vlam van Heling en Manifestatie

Belangrijkste Godskwaliteiten en acties van de Vijfde Straal:

Genezing op alle niveaus, waarheid, standvastigheid, schepping door manifestatie, Gods overvloed door het onbevlekte hart van Maria.

Dag waarop wordt versterkt:

Woensdag

Corresponderende Chakra:

Derde Oog

Kleur:

Groen

Corresponderende Stenen:

Smaragd, Jade, Chrysoprase,

Robijn Zozyte.


Chohan van de Vijfde Straal:

Meester Hilarion

Zijn Toevluchtsoord:

De Tempel van de Waarheid, Kreta, Griekenland.

Aartsengelen van de Vijfde Straal met Goddelijk Complement:

Raphael en Moeder Maria

Hun toevluchtsoord:

Tempel van Genezing, Fatima, Portugal.

Elohim van de Vijfde Straal met Goddelijk Complement:

Cyclopea en Virginia

Hun toevluchtsoord:

Altain Range, China.