Het Instituut voor Mobiliteit en Vervoer (IMT) heeft de lijst bekendgemaakt van de inschrijvers die zijn toegelaten tot de internationale openbare aanbesteding voor de verwerving van diensten voor de ontwikkeling van de "Strategische milieueffectbeoordeling van het capaciteitsuitbreidingsplan voor de luchthaven van de regio Lissabon". De termijn voor het indienen van voorstellen is op 10 januari verstreken, en er zijn vier consortia op de lijst geplaatst.

Volgens IMT hebben de volgende consortia voorstellen ingediend:

Consortium gevormd door Quadrante, een ingenieurs- en adviesbureau, en het adviesbureau PricewaterhouseCoppers, voor een bedrag van 2.295.000 euro;

Consortium gevormd door Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva/Ernst & Young/Ove Arup & Partner/Leadin Aviation Consulting en door Ramboll Iberia, voor een bedrag van 2.000.000 euro;

Consortium van COBA - Engineering and Environment Consultants en Ingeniería e Economia del Transporte, voor een bedrag van 1.999.980 euro;

Consortium gevormd door IDAD - Instituto do Ambiente e Desenvolvimento/TIS PT/FUNDEC - Vereniging voor opleiding en ontwikkeling op het gebied van civiele techniek en architectuur en door Senerengivia, voor een bedrag van 1.996.882 euro.

"Na analyse van de ingediende voorstellen en toepassing van de gunningscriteria die in het aanbestedingsprogramma zijn opgenomen, zal de jury een gegrond voorlopig verslag opstellen, waarin zij de opdracht moet voorstellen zoals bepaald in artikel 147 van het Wetboek van Overheidsopdrachten", aldus IMT.

De internationale openbare aanbesteding voor de keuze van de entiteit die de locatie van de nieuwe luchthaven zal beoordelen, is vorig jaar van start gegaan en heeft een waarde van 2,5 miljoen euro.

De regering wil drie oplossingen evalueren: de huidige duale oplossing, waarbij de luchthaven van Humberto Delgado de status van hoofdluchthaven krijgt en Montijo een aanvulling vormt; een alternatieve duale oplossing, waarbij Montijo geleidelijk de status van hoofdluchthaven krijgt en Humberto Delgado een aanvulling vormt; en de bouw van een nieuwe internationale luchthaven in Lissabon in Campo de Tiro de Alcochete.