Volgens door Eurostat gepubliceerde gegevens staat Portugal op de vijfde plaats van de 27 lidstaten, met een aandeel van 34 procent.

Met een aandeel van 60,1 procent was Zweden het land in het EU-blok met het hoogste bruto eindverbruik van hernieuwbare energie in 2020, waarmee het zijn nationale streefcijfer met 11 procentpunt overtrof. Dit wordt gevolgd door Finland en Letland, die een aandeel van respectievelijk 43,8 en 42,1 procent behaalden.

Portugal (34 procent) neemt de vijfde plaats in op de ranglijst van lidstaten met het hoogste aandeel energie uit hernieuwbare bronnen, en heeft het nationale streefcijfer van 31 procent overtroffen.

Aan de andere kant van de schaal werd het laagste bruto-eindverbruik van energie uit hernieuwbare bronnen geregistreerd in Malta (10,7 procent), Luxemburg (11,7 procent) en België (13 procent).

Wanneer de nationale streefcijfers van de 27 EU-lidstaten worden geanalyseerd, heeft alleen Frankrijk het nationale streefcijfer van 24 procent voor 2020 niet gehaald, waardoor het bruto eindverbruik van hernieuwbare energie 19,1 procent bedraagt, 3,9 procentpunten onder het streefcijfer.