"We hebben criteria die dringend zijn, die verder gaan dan andere en die vrij eenvoudig zijn, namelijk iemand die in een gemeentewoning woont zonder badkamer - ik herhaal, want ik dacht zelf dat dit niet meer bestond - iemand die in een huis woont en geen badkamer heeft", aldus het gemeenteraadslid voor huisvesting in de vergaderzaal van Lissabon, Filipa Roseta (PSD), die erop wees dat deze bewoners, die niet veen basisvoorzieningen hebben, huur betalen aan de gemeente en geen huurders zijn van GEBALIS - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa.

In het kader van een hoorzitting over de gemeentebegroting voor 2022, met de afgevaardigden van de gemeenteraad van Lissabon, onthulde het raadslid dat het huidige college van burgemeester en wethouders, dat op 18 oktober is aangetreden, via de afdeling gemeentewerken "vijf gevallen, die topprioriteit hadden, in zeer korte tijd heeft opgelost, omdat het onuitsprekelijke situaties betrof, die niet kunnen bestaan in gemeentelijke woningen".

"We kunnen geen mensen in die omstandigheden hebben in onze eigen huizen, dus ik vraag zelfs de voorzitters van de raad, als je weet van gevallen zoals deze, zeg het dan, want dit is niet aanvaardbaar", versterkt Filipa Roseta.

Zonder het aantal onwaardig geachte huisvestingssituaties te noemen, verzekerde de burgemeester dat deze worden geïdentificeerd in het kader van de lokale huisvestingsstrategie van de gemeente Lissabon en dat het de inzet van de uitvoerende macht is om deze gevallen "uit te roeien", zonder een nog vast te stellen termijn.