De ministerraad heeft zijn goedkeuring gehecht aan een regeling die voorziet in een uitzondering voor mensen die wegens Covid-19 in verplichte isolatie zitten, zodat zij op 30 januari hun huis kunnen verlaten om te stemmen.

"De regering beveelt aan dat mensen die niet opgesloten zijn, stemmen tussen 8 en 18 uur en dat mensen die opgesloten zijn, en de deur uit kunnen om hun stemrecht uit te oefenen tussen 18 en 19 uur", aldus minister van Binnenlandse Zaken Francisca Van Dunem.

De minister merkte op dat de regering "geen bevoegdheden heeft om mensen te verhinderen te stemmen op het tijdstip dat zij willen", maar vertrouwt erop dat de bevolking de aanbevelingen opvolgt.

De uitzonderingsregel werd door de regering goedgekeurd na het advies van de adviesraad van het bureau van de procureur-generaal (PGR), die concludeerde dat kiezers die wegens Covid-19 in verplichte opsluiting zitten, op 30 januari in persoon kunnen stemmen voor de parlementsverkiezingen.

"De regering verwacht dat deze aanbeveling zal worden gehoord en dat er gehoor aan zal worden gegeven, net als aan de eerdere aanbevelingen", zei hij.

Voor de minister hangt de veiligheid van het stemrecht "in grote mate af van de individuele houding van elke persoon".

Francisca Van Dunem zei ook dat de regering niet aanbeveelt om alternatieve circuits te creëren voor kiezers in een isolement om te stemmen, en legde uit dat "het in deze ruimtes niet mogelijk is om gedifferentieerde ruimtes te hebben".