Volgens de regionale autoriteit, die zich baseert op gegevens van het Instituut voor wijn, borduurwerk en handwerk van Madeira (IVBAM), waren er stijgingen van 19,8 procent en 32,1 procent in kwantiteit en waarde, respectievelijk.

In vergelijking met het laatste pre-pandemische jaar (2019) waren de schommelingen -0,7 procent in hoeveelheid en +3,6 procent in waarde.

De DREM wijst erop dat de nationale markt in 2021 een positieve ontwikkeling vertoonde ten opzichte van 2020, zowel in hoeveelheden (+63,1 procent) als in waarde (+70,9 procent), gedreven door de toename van de verkoop aan zowel het vasteland (+68,9 procent, in hoeveelheid; +122,1 procent, in waarde) als op Madeira (+60,5 procent, in hoeveelheid; +53,7 procent, in waarde).

"Ook op de EU-markt zijn de verkochte hoeveelheden (+8,4 procent) en de waarde (+15,3 procent) gestegen, net als op de markt buiten de EU (+26,7 procent en 34,9 procent, in dezelfde volgorde)", aldus de regionale dienst voor de statistiek.

Frankrijk bleef de belangrijkste markt, ondanks een daling van 4,5 procent in hoeveelheden en 1,6 procent in waarde.

Daartegenover staan de stijgingen op de Belgische markt, waar zowel de hoeveelheden (+34,1 procent) als de waarde (+49,1 procent) toenamen, en op de Nederlandse markt, waar de verkochte hoeveelheden (+33,2 procent) en de gegenereerde inkomsten (+21,8 procent) toenamen.

De DREM vestigt ook de aandacht op het gedrag van de aan China en Zwitserland verkochte hoeveelheden, met dalingen in hoeveelheden (respectievelijk -12,9 procent en -17,2 procent) en in verkoopwaarde (-22,4 procent en -14,0 procent in dezelfde volgorde)".

De Verenigde Staten van Amerika, de belangrijkste extra-EU-markt voor Madeira-wijn, hebben hun invoer daarentegen opgevoerd, zowel in volume (+66,4 procent) als in waarde (+76,7 procent).

Van het totaal verhandelde volume had 76,1 procent betrekking op gebottelde wijn, die gemiddeld voor 7,25 euro/liter werd verkocht (6,80 euro/liter in 2020).

Het DREM geeft aan dat de resterende wijn in bulk werd verkocht tegen een gemiddelde prijs van 2,68 euro/liter (0,01 euro/liter meer dan in 2020).

De regionale dienst voor de statistiek meldt daarentegen dat de certificatie van borduurwerk, wandtapijten en passementwerk in 2021 is toegenomen, wat aanleiding gaf tot een eerste verkoopopbrengst van 511.000 euro, +4,7 procent dan in 2020.

"Deze evolutie betekende de omkering van de neerwaartse trend die sinds 2016 aansleepte, hoewel er in vergelijking met 2019 een daling is van 6,3 procent," zegt hij, eraan toevoegend: "Merk op dat de stijging die in 2021 werd opgetekend, het resultaat was van de stijging die zowel werd opgetekend in de verkoop aan de binnenlandse markt (+14,8 procent) als in die aan de buitenlandse markt (+1,8 procent)."

Van het totaal gecertificeerd door IVBAM, kwam ongeveer 76 procent overeen met de verkoop op de buitenlandse markt (388,2 duizend euro), met de Verenigde Staten (303,5 duizend euro) en Italië (37,1 duizend euro) als de belangrijkste markten voor dit type artikel.