Er is een nieuwe controverse ontstaan rond het "gouden visum"-programma in Portugal, nu de Economische en Sociale Raad (CES) het einde van het programma, waarvan de regels begin dit jaar zijn gewijzigd, verdedigt met het argument dat het bijdraagt tot de daling van het geboortecijfer.

Volgens de CES wordt deze bewering gedaan omdat het programma een soort sneeuwbaleffect veroorzaakt, d.w.z. dat de huizenprijzen stijgen en jonge volwassenen het ouderlijk huis niet kunnen verlaten, waardoor zij geen gezin kunnen stichten. Voor de Portugese vereniging van vastgoedontwikkelaars en -beleggers (APPII) is dit een non-issue, aangezien de "daling van het geboortecijfer niets te maken heeft met dit soort programma's".

De door Público geciteerde sociologe Ana Drago, die het door de plenaire vergadering van de CES goedgekeurde advies coördineerde, zei dat "de huizenprijzen in Portugal sterker stijgen dan in welke economie van de eurozone ook en dat het land in een groep van meer dan 40 landen tot de landen behoort met de hoogste verhouding tussen prijs en inkomen, d.w.z. waar de prijzen het verst van het gemiddelde inkomen afliggen".

"Hieruit blijkt dat deze prijzen inspelen op een vraag die niets te maken heeft met ingezetenen, maar met buitenlanders, namelijk via gouden visa en belastingvoordelen die aan niet-ingezetenen worden toegekend. Wij weten dat de woningmarktsector zich heeft toegespitst op de zogenaamde luxe renovatie en toeristische accommodatie en vooral in grootstedelijke gebieden en dit heeft voor extra moeilijkheden gezorgd voor jonge paren", voegde de ambtenaar eraan toe.

Tegengestelde mening

In antwoord hierop is de APPII van mening dat "deze kwesties helemaal niets met elkaar te maken hebben" en dat "het niet het "gouden visum"-programma was dat de huizenprijzen de hoogte injoeg".

"De prijs van woningen zal blijven verslechteren, met of zonder dit soort programma's, omdat we doorgaan zonder de belangrijkste redenen die leiden tot de stijging van de vastgoedprijzen echt op te lossen", aldus de vereniging in een verklaring, waarin ze een aantal redenen opsomt die hebben bijgedragen tot de prijsstijging - namelijk het feit dat de wetgeving inadequaat en verouderd is, dat de belastingen hoog zijn, dat er weinig gebouwen of terreinen zijn tegen prijzen die verenigbaar zijn met de bouw van betaalbare woningen en dat er nog steeds vertragingen zijn bij het verlenen van vergunningen.

De APPII voegt eraan toe dat "de plaatsen waar de huizenprijzen het sterkst stegen, juist die waren waar geen gegevens over aankopen voor het Gouden Visum-programma bestaan, zoals Aveiro, Amadora, Viana do Castelo, enz.

Tot slot verklaart de door Hugo Santos Ferreira voorgezeten entiteit dat "de daling van de geboortecijfers niets te maken heeft met dit soort programma's, jongeren stellen het verlaten van hun ouderlijk huis steeds langer uit om andere redenen".