"DBRS Morningstar verwacht dat 2022 neutraal zal zijn voor de Europese huizenprijzen en bescheiden positief voor de hypotheekprestaties", aldus het rapport "European Structured Finance Outlook 2022".

Het bureau merkt op dat in de laatste twee jaar van de wereldwijde recessie als gevolg van de pandemie de huizenprijzen in de belangrijkste markten zijn blijven stijgen, terwijl het aangeeft te hopen dat deze in 2022 in Europa "stabiel" zullen blijven.

In het verslag wordt opgemerkt dat de stijging van de huizenprijzen tot bezorgdheid heeft geleid over het ontstaan van een nieuwe prijzenzeepbel, waarbij als voorbeeld wordt vermeld dat de huizenprijzen in de eurozone in het tweede kwartaal van 2021 met 6,8% en in de Europese Unie met 7,3% zijn gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2020.

Er wordt echter ook op gewezen dat het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland een jaar-op-jaar stijging van 10,5% tot 13% lieten optekenen, terwijl Spanje, Ierland, Frankrijk en Portugal een lagere, maar nog steeds stabiele, groei van de prijzen lieten optekenen van respectievelijk 3,3%, 5,6% en 6,6%.

Italië kende voor het eerst sinds jaren een gematigde stijging van 0,4% op jaarbasis.

Volgens DBRS is het voornaamste risico voor de stijging van de huizenprijzen "een potentiële stijging van de rentetarieven", met gevolgen voor de toename van het aantal hypotheken en voor de financieringscapaciteit.