De laatste Europese online-enquête over drugsgebruik van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA), uitgevoerd tussen maart en april 2021 in 30 landen (21 in de Europese Unie, waaronder Portugal, en negen die daar niet toe behoren), concludeert dat "hoewel het gebruik van kruidachtige cannabis is toegenomen, het gebruik van MDMA/ecstasy is afgenomen" toen veel bevolkingsgroepen in hechtenis zaten.

"Ongeveer een derde van de respondenten (32%) gaf aan meer cannabis (kruidachtig) te gebruiken en 42% zei minder MDMA/ecstasy te gebruiken", aldus het EWDD.

Het Waarnemingscentrum wijst er in het document waartoe Lusa toegang had op dat de enquête tot doel heeft "het inzicht in drugconsumptiepatronen in Europa te verbeteren en toekomstige beleidsmaatregelen en interventies te helpen definiëren".

Volgens de online antwoorden van 48.469 volwassenen in 21 lidstaten en Zwitserland was cannabis de meest gebruikte drug, met 93% van de gebruikers die zeiden het in de laatste 12 maanden te hebben gebruikt en met weinig variatie tussen de landen.

MDMA/ecstasy daarentegen heeft een gebruikspercentage van 35%, cocaïne 35% en amfetaminen 28%, en komt daarmee na cannabis naar voren als de meest gerapporteerde illegale stoffen, "waarbij de volgorde van de drie drugs van land tot land verschilt".

Uit de enquête bleek dat een vijfde (20%) van de ondervraagden het afgelopen jaar LSD had gebruikt, 16% nieuwe psychoactieve stoffen (NSP) en 13% ketamine.

Heroïnegebruik werd gemeld door drie procent van de respondenten, aldus het in Lissabon gevestigde waarnemingscentrum, dat opmerkt dat, "hoewel de steekproef die heroïnegebruik meldde klein was, meer dan een kwart van deze respondenten (26%) aangaf in de bestudeerde periode meer heroïne te hebben gebruikt".

De gegevens hebben betrekking op een zelfgeselecteerde steekproef die ten minste één illegale drug heeft gebruikt in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek, legt het EWDD uit.