"Vandaag breken we in Portugal een historisch record", zei de demografiespecialiste, verwijzend naar gegevens die sinds 1911 zijn verkregen.

"We hebben nog nooit zo'n laag aantal geboorten in Portugal gehad", benadrukte zij.

De "hielpriktest" die bijna alle geboorten in Portugal omvat, spoorde in 2021 minder dan 80.000 baby's op, voor de eerste keer in het land, volgens gegevens van het Nationaal Gezondheidsinstituut Ricardo Jorge (INSA).

"Dit heeft te maken met het jaar waarin de baby's zijn verwekt", zei Maria João Valente Rosa, die de daling van het aantal geboorten in verband brengt met de Covid-19 pandemie.

"Het waren kinderen die midden in een pandemie werden verwekt", aldus de professor aan de Universidade Nova de Lisboa.

De onzekerheid in verband met de crisis als gevolg van de pandemie, in termen van werk, maar ook in termen van gezondheid, de angst om Covid op te lopen, om geen adequate medische zorg te krijgen, de problemen met bezoeken aan ziekenhuizen en met het toezicht op bevallingen, hebben volgens de demograaf zwaar gewogen op de beslissing om een kind te krijgen.

"We moeten deze gegevens begrijpen in het licht van de pandemie. Het aantal geboorten was al sterk gedaald, maar we hebben nog nooit zulke lage waarden gehad," zei ze.

Volgens de deskundige zullen veel ouders de beslissing om een kind te krijgen hebben uitgesteld. Aangezien de gemiddelde leeftijd van het moederschap al zeer hoog is (meer dan 30 jaar) en de vruchtbare leeftijd van een vrouw tussen de 15 en 50 jaar ligt, kunnen uitgestelde geboorten statistisch gezien resulteren in "gemiste geboorten".

"Deze periode werd gekenmerkt door zeer moeilijke situaties. Portugal heeft in zijn geschiedenis nog nooit zulke lage waarden geregistreerd", onderstreepte Maria João Valente Rosa.

Vorig jaar werden 79.217 pasgeborenen onderzocht in het kader van het Nationaal Neonataal Screeningsprogramma (PNRN), 6.239 minder dan in 2020 (85.456).

Volgens de deskundige zal Portugal door de daling van het aantal geboorten in combinatie met de stijging van het aantal sterfgevallen het jaar afsluiten met een "uiterst negatief" natuurlijk bevolkingsevenwicht.