Het interne team zal "productieve efficiëntie, grotere snelheid, transparantie en vermindering van de bureaucratie bij het verlenen van stedelijke vergunningen" bevorderen.

Het projectteam voor organisatorische vernieuwing in de stedenbouw wil de vergunningverlening op een hoger plan brengen en de oprichting van het team werd donderdag 20 januari goedgekeurd, aldus de krant Público.

De werkzaamheden van dit team zullen zich toespitsen op vier gebieden: communicatie, toezicht en beheerscontrole, informatiesystemen en standaardisering en documentatie. Volgens de gemeente moet het team zich richten "op het creëren van communicatiekanalen en interne fora voor het delen van informatie", ervoor zorgen dat er "homogeniteit is bij de beoordeling en besluitvorming van processen" en meer "intern overleg van meningen, tussen verschillende afdelingen, in bijzonder complexe zaken".

"In 2021 zijn ongeveer 1.800 bouwprocessen ingediend en is daarover een besluit genomen. Er blijven echter ongeveer 3.100 zaken die zich op verschillende beoordelings- en beslissingsniveaus voortslepen. Dit betekent dat we dringend moeten kijken naar de interne stromen, de regels en procedures moeten standaardiseren, toezicht moeten houden en operationele beheersindicatoren moeten opstellen waarmee we verbeteringen kunnen vaststellen, oplossingen kunnen voorstellen en deze in korte tijd kunnen uitvoeren", aldus gemeenteraadslid voor Urbanisme Joana Almeida.