Volgens de nieuwe "Regionale economische en financiële indicatoren van niet-financiële vennootschappen" van de Bank van Portugal (BdP) is het percentage bedrijven met verliezen "in alle regio's gestegen", waarbij "meer dan de helft van de bedrijven in de Algarve en de autonome regio Madeira een negatieve nettowinst noteerden (respectievelijk 52,2% en 52,5% van de bedrijven)".

Van de bedrijven met hoofdkantoor in het grootstedelijk gebied Lissabon verkeerde 49,1% in dezelfde omstandigheid.

De gegevens van de centrale bank wijzen er ook op dat het rendement op bedrijfsactiva tussen 2019 en 2020 is gedaald van 7,6% tot 5,9%, in een daling die "transversaal is voor alle regio's", maar "expressiever" in de Algarve en Madeira, waarvan de bedrijfsstructuur meer afhangt van accommodatie en catering.

Volgens het BdP was de daling van de rentabiliteit "minder uitgesproken in de regio's Noord en Centrum", en "hadden deze regio's in 2020 ook de hoogste rentabiliteitswaarden".